Grafik

hjalmen
Hjälmen, etsning, torrnål, 19 x 19 cm, 2011

 

 

I träden, torrnål, etsning
I träden, etsning, torrnål, 19 x 19 cm, 2011

 

 

Ah,
Ah, etsning, torrnål, 19 x 19 cm, 2011

 

 

På marken, etsning, torrnål
På marken, etsning, torrnål, 19 x 19 cm, 2012

 

 

Dunge, etsning, torrnål, 16 x 41,5 cm, 2011
Dunge, etsning, torrnål, 16 x 41,5 cm, 2011

 

 

Dimma
Dimma, torrnål, 35 x 49 cm, 2009